Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer

Innhold
Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 8.000 per semester. I tillegg kommer veiledningsutgifter.

Videreutdanning

Psykiatri,  Valgfrie kurs: 160t

Etterutdanning

Psykiatri,  Valgfrie kurs: 160t

Informasjon

Kursnr 31839
Dato 25.09.17 - 30.09.19
Sted 
Pilestredet 75 C, Oslo
Maks antall deltakere 40
Kurseier 
  • Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
Praktiske henvendelser
Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)