Symposium i Norsk forening for ultralyddiagnostikk

Målgruppe

Legere innen somatiske spesialiteter, inkludert bildediagnostikk samt andre profesjonsutøvere som benytter/har interesse for ultralyd.

Læringsmål

Generell innføring i ultralyddiagnostikk for nybegynnere, herunder praktisk trening i basale ferdigheter. For viderekomne, egne fagspesifikke sesjoner for faglig oppdatering innen radiologi/indremedisin, allmennmedisin, muskel og skjelettlidelser, akuttmedisin og gynekologi/obstetrikk.

Andre opplysninger

Kursavgift:

Medlemmer NFUD Hele symposiet: kr. 4 350.- Dagsdeltakelse: kr. 2 150.- pr. dag.

Ikke-medlemmer NFUD Hele symposiet: kr. 5 550.- Dagsdeltakelse: kr. 2 650.- pr. dag.

Studenter Påmeldingsavgift student MEDLEM NFUD: Ved én dags deltakelse: kr. 1 000.- Ved deltakelse mer enn én dag: kr. 500.- for dag 2 og kr. 500.- for dag 3.

Påmeldingsavgift student IKKE MEDLEM NFUD: Ved én dags deltakelse: kr. 1 500.- Ved deltakelse mer enn én dag: kr. 1 000.- for dag 2 og kr. 1 000.- for dag.

Kurskomite
 • Nils Petter Oveland (Kursleder)
 • Peter Montzka
 • Anette Johnsen
 • Thomas Reiher
 • Beatrice Rüger
 • Kim Nylund
 • Ruth Stoklund Thomsen
 • Kari Utne
 • Sigrid Berg
 • Dan Skoglund
 • Morten Glasø

Onsdag 3. mai

10:00

Registrering og kaffe.

10:20

Velkommen.

Nils Petter Oveland

Fellessesjon
10:30

Management of patients with abdominal ultrasound in an out-patient setting.

Christian Maaser

11:00

Frie foredrag.

12:00

Lunsj.

13:00

Parallelle sesjoner;

 • Praktisk ultralyd trening (Hands-on)
 • Gynekologi/obstetrikk (Hands-on)
17:30

Generalforsamling.

20:00

Middag.

Torsdag 4. mai

08:30

Parallelle sesjoner:

 • Praktisk ultralyd (Hands-on)
 • Gynekologi/obstetrikk (Hands-on)
12:30

Lunsj.

14:00

Frie foredrag.

15:00

Benstrekk.

15:10

Parallelle sesjoner:

 • Muskel/skjelett
 • Obstetrikk og gynekologi
 • Radiologi/Indremedisin/Allmennmedisin
20:00

Festmiddag med overrekkelse av forskningsstipend og pris for beste frie foredrag.

Fredag 5. mai

Fellessesjon - Ultralyd i medisinsk utdannelse
08:30

Utralydutdanningen av jordmødre.

Eva Tegnander

09:00

Ultralydutdanningen av allmennleger.

Petter Brelin

09:30

Ultralydutdanningen i utlandet.

Michael Bachmann-Nielsen

10:00

Pause.

10:30

Paneldebatt: Ultralyd i medisinsk utdannelse.

12:00

Avslutning.

12:15

Lunsj.

Videreutdanning

Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 17t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 17t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 17t
Allmennmedisin,  Emnekurs 17t
 • Gjelder emne:
  • Ultralyddiagnostikk

Indremedisin,  Valgfrie kurs: 11t

Etterutdanning

Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 17t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 17t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 17t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 17t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 17t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 17t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 17t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 6t
Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 17t
 • Gjelder emne:
  • Ultralyddiagnostikk

Indremedisin,  Valgfrie kurs: 11t

Informasjon

Kursnr 31851
Dato 03.05.17 - 05.05.17
Sted 
Quality Hotell Tønsberg
Maks antall deltakere 120
Kurseier 
 • Norsk forening for ultralyd-diagnostikk
Praktiske henvendelser
Gyro Conference AS

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)