Emergency Management of Severe Burns (EMSB)

Målgruppe

Leger i kirurgiske og anestesiologiske spesialiteter som vil kunne få ansvar for akuttbehandling av brannskade.

Læringsmål

Akutt brannskadebehandling første 24 timer. Teoretisk og praktisk opplæring i et standardisert system for optimalisering av diagnostikk og behandling første dager etter skade.

Kurskomite
  • Stian Kreken Almeland (Kursleder)
  • Ragnvald Ljones Brekke

Fredag 6. oktober

07:30

Registration.

08:00

Welcome and Introduction.

08:10

Local and general response to burn injury.

08:25

Emergency examination and treatment.

08:45

Inhalation injury and airway management.

09:00

Short break.

09:10

Burn wound assessment.

09:25

Shock and fluids.

09:40

Burn wound management.

09:55

Doumentation and transfer.

10:05

Morning coffee.

10:30

Skills stations (5 stations, 20 minutes each).

12:30

Lunch.

13:15

Interactive discussion groups;

14:45

Demonstration case simulation.

14:50

Break.

15:05

Case simulations and multiple choice exams:

16:10

Short break.

16:20

Group B: Multiple Choice Exam. Groupe A: Simulations (masked patients).

17:30

Summation.

17:35

Presentation of the certificates.

18:00

Informal reception in with the participants.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 8t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 10t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 9t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 9t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 10t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 8t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 10t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 9t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 10t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 9t

Informasjon

Kursnr 31915
Dato 06.10.17 - 06.10.17
Sted 
Haukeland universitetssykehus
Maks antall deltakere 24
Kurseier 
  • Haukeland universitetssykehus
Praktiske henvendelser
Haukeland universitetssykehus

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.07.17
Deltakerkategori
Lege 4 000 kr
For påmelding trykk her (ekstern)