Nyheter i revmatologi. Norsk revmatologisk forenings julekurs

Målgruppe

Spesialister og leger i spesialisering i revmatologi

Læringsmål

Erverve ny kunnskap om revmatiske sykdommer

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften kommer dagpakke kr.675,- pr dag.

Kurskomite
  • Frode Fjeldberg (Kursleder)
  • Pawel Franciszek Mielnik
  • Erik Rødevand
  • Marte Ingeborg Sæther
  • Maud-Kristine Aga Ljoså

Torsdag 23. november

09:00

Nyheter fra registrene Norartritt, Norvas, Nordmard og Revnatus

10:00

Presentasjon av revmatologisk forskning 2016 og 2017

10:45

Kaffepause

11:15

Presentasjon av revmatologisk forskning 2016 og 2017 forts.

12:00

Nyheter ved urinsyregikt

Tillmann Albrecht Uhlig

13:00

Lunsj

14:00

Nyheter ved antikoagulasjon

Ellen Elisabeth Brodin

14:45

Pause

15:00

Nyheter i behandlingen av polymyalgia revmatika og temporalarteritt

Lene Kristin Brekke

15:30

Gjennomgang av nasjonal prosedyre for temporalarteritt

Andreas Diamantopoulos

16:30

Årsmøte i Norsk revmatologisk forening

18:30

Slutt for i dag

Fredag 24. november

09:00

Nasjonale prosedyrer ved systemisk lupus

Karoline Lerang

10:00

Nyheter ved nevrolupus

Roald Omdal

10:45

Nyheter ved lupusnefritt

Gudrun Nordby

11:30

Lunsj

12:30

Moderne RA – behandling

Alf Kastbom – Linkøping Universitetssykehus

13:15

Hvordan behandle Ra pasienter i Norge- gjennom gang av nasjonale retningslinjer

Espen Andre Haavardsholm

14:05

Kaffepause

14:30

Nyheter ved Sjøgren syndrom

Katrine Brække Norheim

15:15

Oppsummering og diskusjon om tema til julemøtet 2018

15:30

Slutt

Videreutdanning

Revmatologi,  Valgfrie kurs: 12t

Etterutdanning

Revmatologi,  Valgfrie kurs: 12t

Informasjon

Kursnr 32059
Dato 23.11.17 - 24.11.17
Sted 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarderveg 15
2060 GARDERMOEN
2060 GARDERMOEN
NORGE
Antall kurstimer 12t
Maks antall deltakere 100
Kurseier 
  • Norsk revmatologisk forening

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.11.17
Deltakerkategori
Lege 3 300 kr
Ikke lege 6 600 kr

Avmelding

Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no