De sårbare og alvorlig syke gamle - Legens utfordringer og muligheter

Målgruppe

Leger som jobber med gamle.

Læringsmål

Bedret legekompetanse på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester, relatert til bl.a. etikk og kommunikasjon, forberedende samtaler og palliativ plan, medikamentgjennomgang og demens.

Kurskomite
 • Gro Helen Dale (Kursleder)
 • Stein Børge Husebø
 • Silje Eikemo
 • Bettina Elisabeth F.S. Husebø

Fredag 10. november

09:00

Etikk og kommunikasjon.

Stein Husebø

11:00

Pause.

11:15

Infeksjoner hos multimorbide gamle.

Overlege dr.med. Bård Kittang

12:30

Lunsj.

13:00

Demens og palliasjon.

Gro Helen Dale

14:15

Pause.

14:30

Demens - de gode samtaler.

Trond Eirik Bergflødt

15:15

Pårørende.

Christine Lien

Lørdag 11. november

09:00

Nytt fra forskningsfronten.

Bettina Husebø

10:30

Pause.

10:45

Medikamentgjennomgang.

Christine Gulla

11:45

Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Silje Eikemo

12:15

Lunsj.

12:45

Forberedende samtaler og Palliativ plan.

Gro Helen Dale

13:45

Pause.

14:00

Samtaler ved sengekanten.

Olaug Finnsrud

14:30

Pause.

14:45

Legerollen - og hvordan vi overlever.

Stein Husebø

15:30

Slutt.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 16t
 • Gjelder emne:
  • Geriatri

Geriatri,  Valgfrie kurs: 15t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 13t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 15t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 16t
 • Gjelder emne:
  • Geriatri

Geriatri,  Valgfrie kurs: 16t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 13t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 15t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 15t

Informasjon

Kursnr 32140
Dato 10.11.17 - 11.11.17
Sted 
Festiviteten
Bergen Røde Kors sykehjem AS
Maks antall deltakere 20
Kurseier 
 • Verdighetssenteret
Praktiske henvendelser
Verdighetssenteret

Påmelding

Deltakerkategori
Deltaker 3 300 kr
For påmelding send e-post til ghd@verdighetsenteret.no