Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

Målgruppe

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

Læringsmål
 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.
Innhold
 • ABCDE-undersøkelse
 • Venepunksjon og intraossøs nål
 • Praktiske ferdigheter
 • Traumer
 • Avansert hjerte-lungeredning (AHLR) og teamarbeid
 • Kasuistikk-øvelser
Andre opplysninger

Kursarrangør er RS Sjøredningsskolen, Redningsselskapets kurs- og kompetansesenter.

Kursavgift

 • Kr. 5000

Kursavgift dekkes av kommunen, refunderes av Helsedirektoratet.

Kurskomite
 • Rolf Richard Qvernheim (Kursleder)
 • Eirik Haugen
 • Aage Karlsen

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Obligatoriske emnekurs: 15t
 • Gjelder emne:
  • Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Obligatoriske emnekurs: 15t
 • Gjelder emne:
  • Akuttmedisin

Informasjon

Kursnr 32143
Dato 14.08.17 - 16.08.17
Maks antall deltakere 32

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)