Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Målgruppe

Leger, psykologer og helsepersonett med min. bachelorgrad innen helse- og sosialfag som gir tilbud til pasienter med somatisk sykdom og skade.

Læringsmål

Lære å benytte kognitiv terapi som supplement til behandling av somatisk sykdom og skade. Tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder.

Internettadresse
Kurskomite
  • Torkil Berge (Kursleder)
  • Jan Egil Nordvik
  • Egil Jonsbu

Informasjon

Kursnr 31071
Dato 26.09.16 - 01.12.17
Sted 
Oslo
Antall kurstimer 128t
Maks antall deltakere 20
Kurseier 
  • Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
Praktiske henvendelser
Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)

Avmelding

Send e-post til post@kognitiv.no