Geriatriforum 2017

Målgruppe

Leger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger.

Læringsmål

Oppdatering/refleksjon innen sentrale geriatriske emner. Dette er en kursserie som går kontinuerlig med 5 møter per år over samme lest. Ulike sentrale emner vil bli belyst gjennom forelesninger 3 x 45 min. (med rikelig tid til diskusjoner) samt 45 min. med refleksjoner/diskusjoner ut fra case som deltakerne eventuelt bringer med seg.

Innhold

26. januar (BS31) Akutt funksjonssvikt hos eldre

2. mars (BS31) Medisinbruk hos eldre og polyfarmasi

27. april (GSU1) Svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel hos eldre

14. september (BS31) Palliasjon og smertebehandling hos eldre

16. november (BS31) Hjertesvikt hos eldre, diagnostikk og behandling hos multimorbide pasienter

Andre opplysninger

Kursdager: 26. januar, 2. mars, 27. april, 14. september og 16. november 2017. Alle dager fra kl. 16-20 inkl. pauser.

Kursavgift: Kr. 3650,- for 5 kurskvelder (inkl. kr. 1250,- for kost, frukt/kaffe og middag).

Kontakt: Kursleder Christine Karlsen, fastlege ved Vikhammer legekontor: christine.karlsen@vikhammerlegekontor.no

Kurskomite
 • Christine Karlsen (Kursleder)
 • Hedda Skjolde Fiske
 • Ingvild Tina Saltvedt
 • Tove Røsstad

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 20t
 • Gjelder emne:
  • Geriatri

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 20t
 • Gjelder emne:
  • Geriatri

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 20t

Informasjon

Kursnr 31549
Dato 26.01.17 - 16.11.17
Sted 
Kursrom BS31 (Bevegelsessenteret) og GSU1 (Gastrosenteret, kun den 27.04.), St. Olavs Hospital, Trondheim
Kurseier 
 • St. Olavs Hospital
Praktiske henvendelser
Sør-Trøndelag legeforening

Påmelding

Påmeldingsfrist 05.01.17
For påmelding trykk her (ekstern)

Avmelding