Førstehjelp ved selvmordsfare

Målgruppe

Ansatte i helsesektoren, utdanningssystemet, fengsel, politi, uttrykning. Det er de siste årene lagt stor vekt på at dette kurset skal tilbys ansatte i landetse kommuner. Kurset blir benyttet av både profesjonelle og frivillige hjelpere. Kurset er også brukt fast i flere utdanninger. Det er, og har vært en obligatorisk del av utdanningen i medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø siden 1999.

Læringsmål

Førstehjelp ved selvmordsfare er et 2- dagers kurs som vektlegger kunnskap, holdninger og innlæring av ferdigheter. Her trenes deltakeren i hvordan en kan oppdage signaler på selvmordstanker, gjennomføre en intervensjon som også ivaretar å finne ut hvor akutt faren for selvmord er, samt hvordan lage og iverksette en plan som beskytter livet her og nå og der andre nære ressurser involveres. Undervisningsformen er dynamisk og består blant annet av forelesning, dialog, undervisningsfilmer og praktiske øvelser.

Innhold

Dag 1 Kl. 08.30 Registrering og Introduksjon av kurset Undervisningsfilm ”Dødsårsak” Utforsking av holdninger knyttet til selvmordsatferd Kl. 12.15 Lunsj (45 min) Kl. 13.00 Gjennomgang av kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare: • Hva kjennetegner en person i krise/selvmordskrise? • Hva trenger denne personen i den aktuelle situasjonen? • Hvordan møte vedkommende der han/hun befinner seg? • Hvordan arbeide med usikkerhet om å leve eller dø? • Hvordan komme over på håp-/livssiden og lage en plan for å forhindre umiddelbar fare for skade eller død? Kl. 16.00 Slutt

Dag 2 Kl. 08.30 Fortsatt gjennomgang av modell for intervensjon ved selvmordsfare • Undervisningsfilm ”Det begynner med deg” • Diskusjon om modell for intervensjon ved selvmordsfare • Praktisk trening av modellen Kl. 12.30 Lunsj (45 min) Kl. 13.15 Praktisk trening fortsetter Kl. 15.15 Å arbeide sammen • Hjelperrollen • Lokal nettverksbygging Evaluering og avslutning Kl. 16.00 Slutt

Arbeidsmåter

Kursleder VIVAT selvmordsforebygging utdanner kursledere som er fagpersoner av ulig bakgrunn med undervisningserfaring. Disse gjennomgår grundig opplæring i regi av VIVAT, som består av et intensivt ukeskurs og påfølgende veiledning av kvalifiserte veiledere før de så vurderes og godkjennes som kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurskomité VIVAT ivaretar kvalitetssikringen av kurset. Kurset undervises på en standardisert måte med minimum to kursledere samtidig. VIVAT er administrativt forankret ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk Helse og Rus klinikken. VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak, og får sine midler gjennom årlig tildelingsbrev med midler over statsbudsjettet.

Internettadresse
Andre opplysninger

Det arrangeres godt over 100 slike kurs per år, rundt om i landet.

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 16t
  • Gjelder emne:
    • Psykiatri

Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 14t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 16t
  • Gjelder emne:
    • Psykiatri

Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 14t

Informasjon

Kursnr 31556
Dato 03.01.17 - 01.12.17
Kurseier 
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Påmelding

For påmelding trykk her (ekstern)