Ansvarlige for kurskatalogen

Den norske legeforening
Akersgt. 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.

Kontaktpersoner i sekretariatet:
Konsulent Elin Stangeland
E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no
Telefon 23 10 90 00
Telefaks 23 10 91 80

Oslo

Koordinator i Oslo
Professor Dag Jacobsen
Konsulent Gunn Bjørnerud og Marina Myrdam

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

Kontoret for legers videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo
Telefon 23 10 92 80/79
Telefaks 23 10 91 80

Utvalget for legers videre- og etterutdanning
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Leder: Professor Ingrid Os

Medisinsk divisjon
OUS - Ullevål
0407 Oslo

Bergen

Koordinator i Bergen
Dr. Trond Engjom
Konsulent Tove Willoch Hellem

E -post: kurs.bergen@legeforeningen.no

Kontoret for legers videre- og etterutdanning
Det medisinsk-odontologiske fakultets sekretariat
Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
5020 Bergen - Universitetet
Telefon 55 58 88 47
Telefaks 55 58 96 82  

Komiteen for legers videre- og etterutdanning
Universitetet i Bergen
Leder: Gottfried Greve
Hjerteavdelingen
Haukeland Universitetssykehus
5020 Bergen

Trondheim

Koordinator i Trondheim

Sjeflege Ola Bergslien
Konsulent Sigrid Jordet

E-post: kurs.trondheim@legeforeningen.no

Kontoret for legers videre- og etterutdanning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Det medisinske fakultet
Medisinsk Teknisk Forskningssenter
7489 Trondheim
Telefon 73 59 88 66
Telefaks 73 59 88 65

Tromsø

Koordinator i Tromsø

Overlege Andrea Becker-Merok
Konsulent Ingrid Kathrine Hemmingsen (50 %)

E -post: kurs.tromso@legeforeningen.no

Kontoret for legers videre- og etterutdanning
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
9037 Tromsø
Telefon 77 64 46 08
Telefaks 77 64 62 00

Komiteen for legers videre- og etterutdanning
Universitetet i Tromsø
Leder: Professor Øyvind Irtun
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Fagsjef
Medisinsk fagavdeling, enhet for drift av utdanning
Fagsjef Merete Dahl: merete.dahl@legeforeningen.no

De fire koordinatorkontorene har fordelt ansvaret for kursutdanningen i spesialitetene mellom seg som følger: