Minimumslønn - Sykehus Spekterområdet

Minimumslønn - Sykehus Spekterområdet

Oversikt helseforetak

Minimumslønnssatser overleger pr helseforetak etter hovedoppgjøret 2017
Oversikt helseforetak Overleger 2016 Tillegg 2017 Overleger 2017
RHF/omr Foretak/sykehus
Sør-Øst 1 Akershus universitetssykehus HF 716 100 21 200 737 300
2 Oslo universitetssykehus HF 730 450 23 350 753 800
3 Sunnaas sykehus HF 715 800 12 600 728 400
4 Sykehuset i Vestfold HF 716 000 20 700 736 700
5 Sykehuset Innlandet HF 723 125 21 000 744 125
6 Sykehuset Telemark HF 716 000 20 000 736 000
7 Sykehuset Østfold HF 716 000 20 000 736 000
8 Sørlandet sykehus HF 712 400 20 000 732 400
9 Vestre Viken HF 744 000 19 600 763 600
Vest 10 Helse Bergen HF 737 400 22 000 759 400
11 Helse Fonna HF 749 500 22 500 772 000
12 Helse Førde HF 762 700 20 000 782 700
13 Helse Stavanger HF 732 500 21 500 754 000
Midt 14 Helse Møre og Romsdal HF 731 500 18 000 749 500
15 Helse Nord-Trøndelag 735 500 26 250 761 750
17 St. Olavs hospital HF 741 500 21 000 762 500
Nord 18 Helgelandssykehuset HF 744 500 24 000 768 500
19 Helse Finnmark HF 746 500 26 800 773 300
20 Nordlandssykehuset HF 741 000 20 000 761 000
21 Universitetssykehuset i Nord-Norge 733 300 20 386 753 686
Omr. 10 22 Minimumslønn A2 712 400
728 400

 

Minimumslønnssatser YLF 2016 2017
Omr  
Omr. 10 Helseforetak Medisinstudenter med lisens 437 500 447 500
Turnusleger 484 000 496 500
Leger i spesialisering kat. A 549 500 563 000
Leger i spesialisering kat. B 593 000 608 000
Leger i spesialisering kat. C 634 500 650 000
Leger i spesialisering kat. D Som LIS C, hvis ikke særlig regulert i B-delene
Legespesialist* 670 000 688 000
* Den lokale minimumslønnen for legespesialist skal minimum tilsvare minimumslønnen for Leger i spesialisering kat. D