Spekter (område 10 - helseforetak)

Fakta

Akademikerne Helse: Akademikerne er en hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Akademikerne Helse er et tariffområde under Akademikerne hvor Legeforeningen er største medlemsorganisasjon.
- www.akademikerne.no  

Spekter: Arbeidsgiverforeningen for helseforetakene, forhandlingsmotpart til Akademikerne Helse i sykehussektoren. 
- www.spekter.no

Mer om emnene