MainTeaser

Fastlege

Fastlegene og fastlegeordningen er en sentral del av primærhelsetjenesten. Her finner du informasjon om rammebetingelser for og drift av fastlegepraksis.

Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for de tjenester som utføres. Her finner du også oppdatert prisliste/takstplakat for fastleger og avtalespesialister.

Om rammevilkår, avtaler og takster, kjøp og salg av praksis m.m.

Veiledere, aktuelt regelverk, standardavtaler, m.m.

Helserettslige temaer som taushetsplikt, pasientjournaler og dokumentasjonsplikt, pasientrettigheter, tilsynsaker, vitne- og sakkyndigrollen, erstatningsansvar m.m.

Et kollegialt helse- og omsorgstilbud for alle leger.

Emneside om allmennmedisin

Vi ønsker:

  • å være mer til stede for deg som pasient
  • at du får hurtig svar når du bestiller time
  • at du raskt får legetime etter ritkig prioritering
  • flere sykebesøk hjemme hos pasienter enn i dag
  • å bruke mindre tid på møter og administrasjon

Legeforeningens mål med denne veilederen er å bidra til forståelse og innsikt i det nye rammeverket i fastlegeordningen slik at dette kan fungere etter intensjonene.