Ny fastlegeforskrift

Ny fastlegeforskrift ble offentliggjort 29. august. Den nye forskriften er vesentlig omarbeidet i forhold til høringsnotatet. Her finner du mer informasjon om den endelige forskriften og prosessen frem mot den.


Kommunesektorens organisasjon KS og Legeforeningen undertegnet mandag 15. oktober en ny rammeavtale for fastlegeordningen.


Det er pasientene som er de virkelige vinnerne i det resultatet som nå foreligger om fastlegeforskriften. Vi har likevel behov for å oppklare en misforståelse om sanksjonsmulighetene mot fastlegene, skriver president Hege Gjessing i et innlegg på nettsidene til Ukeavisen Ledelse.


- Helseministeren har med denne forskriften sørget for en reell høring, slik hun lovet. Forskriften er en vesentlig omarbeiding av høringsnotatet. Endringene er av en slik karakter at Legeforeningen kan stille seg bak forskriften, sier president Hege Gjessing.


Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inviterer til pressemøte onsdag 29. august kl 13 i anledning fastsettelse av fastlegeforskriften. Følg med på Legeforeningens nettsider for mer informasjon.

Se mer om bakgrunn og Legeforeningens innspill i prosessen mot ny fastlegeforskrift.

Vi ønsker:

  • å være mer til stede for deg som pasient
  • at du får hurtig svar når du bestiller time
  • at du raskt får legetime etter ritkig prioritering
  • flere sykebesøk hjemme hos pasienter enn i dag
  • å bruke mindre tid på møter og administrasjon

Mer om emnene

Legeforeningens mål med denne veilederen er å bidra til forståelse og innsikt i det nye rammeverket i fastlegeordningen slik at dette kan fungere etter intensjonene.

Kontaktinformasjon til sekretariatet, Allmennlegeforeningen og 1. landsrådene.