Pasteurlegatet

Stipend fra Pasteurlegatet deles ut til "norske vitenskapsmenn og kvinner som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien".

Prisutdelingen skjer hver 27. desember på Louis Pasteurs fødselsdato.  

Legatet forvaltes av et styre oppnevnt av Det norske medicinske Selskab i Oslo. Årlig søknadsfrist offentliggjøres i Tidsskriftet.  

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter.

Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person.

På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.  

Søknaden må inneholde curriculum vitae (inntil 2 sider) samt en kort prosjektbeskrivelse (inntil 3 sider).  

En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15 000.-.  

Søknad sendes innen 1. desember 2018 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@rr-research.no

Mer om emnene