Helen Brandstorp forsvarte 9.januar sin avhandling om trening i lokale akuttmedisinske team, i UiTs campus Alta: "Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning". Les mer på Nasjonalt senter for distriktsmedisin sine hjemmesider.

Olav Thorsen disputerte tirsdag den 24. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «General practitioners’ referrals to specialist health services – exploring elements and factors in the referral process having an impact om patients’ access to specialty care».

 

Odd Martin Vallersnes forsvarte fredag 20.januar 2016 sin ph.d. avhandling.    

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2017 med søknadsfrist 15. mars.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.3.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder