Odd Martin Vallersnes forsvarer fredag 20.januar 2016 sin ph.d. avhandling.    

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2017 med søknadsfrist 15. mars.

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 8. november 2016. Se tildelingene for høsten her.

10 års jubileum for de allmennmedisinske forskningsenhetene ble markert med et seminar under Primærmedisinsk uke i Oslo 28.10.16. Seminaret ble innledet med en oversikt over produksjonen ved de fire sentrene i landet. Sekretariatet for AMFF la fram en oversikt over prosjektene som AMFF har støttet.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.3.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder