Ingrid Keilegavlen Rebnord disputerer onsdag 31. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Studies with special emphasis on use and consequences of C-reactive protein test in children».

Frøydis Gullbrå disputerte tysdag 30. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help.”

Bjarne Austad ved AFE Trondheim disputerte 24.mars 2017 ved ISM, FMH, NTNU med avhandling om utfordringene ved å følge kliniske retningslinjer i allmennpraksis.

Studien gir økt forståelse av hvorfor de etablerte kliniske retningslinjene ikke alltid følges i allmennpraksis. Fastlegene som ble intervjuet, ønsket å ha retningslinjer, men ga likevel tungtveiende grunner til ikke å kunne følge en del av dem.  Funnene utfordrer ideen om at kvalitet i pasientbehandlingen er synonymt med å følge retningslinjer for enkelt-sykdommer.


Sture Rognstad forsvarte  fredag 3.mars 2017 sin avhandling for graden ph.d: «Inappropriate prescribing to older patients: criteria, prevalence, and an intervention to reduce it The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study- A cluster-randomized educational intervention in Norwegian general practice». Budskapet fra studien er at fastleger er positive til kollegabasert og skreddersydd etterutdanning, og slik undervisning kan redusere potensielt farlig forskrivning til eldre. Erfaringene fra KTV-prosjektet danner i dag mye av grunnlaget for aktivitetene i Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.3.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder