Forskningsrådet har innvilget midler til søknad fra de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge om å bygge opp forskningsnettverk. Forskningsnettverk er en infrastruktur som skal gjøre det mulig å gjennomføre større forskningsprosjekter i samarbeid mellom mange fastlegepraksiser.  Planene har vært støttet av Norsk forening for allmennmedisin. Professor Guri Rørtveit , Bergen,  har i et debattinnlegg i Dagbladet omtalt denne viktige saken.

Ingrid Keilegavlen Rebnord disputerer onsdag 31. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Studies with special emphasis on use and consequences of C-reactive protein test in children».

Frøydis Gullbrå disputerte tysdag 30. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help.”

Bjarne Austad ved AFE Trondheim disputerte 24.mars 2017 ved ISM, FMH, NTNU med avhandling om utfordringene ved å følge kliniske retningslinjer i allmennpraksis.

Studien gir økt forståelse av hvorfor de etablerte kliniske retningslinjene ikke alltid følges i allmennpraksis. Fastlegene som ble intervjuet, ønsket å ha retningslinjer, men ga likevel tungtveiende grunner til ikke å kunne følge en del av dem.  Funnene utfordrer ideen om at kvalitet i pasientbehandlingen er synonymt med å følge retningslinjer for enkelt-sykdommer.


Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.9.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder