Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i kursavgifter og kursleder- og honorarsatser f.o.m. 1.7.2016. Nåværende og nye satser følger under:

Kursavgifter Sats 1.1.2016 Sats 1.7.2016
1 dags kurs  2200  2300
2 dagers kurs 2900  3000 
3 dagers kurs 4200  4300 
4 dagers kurs 5400 5600
5 dagers kurs 6200  6400 
 
Kurs over 5 dager: Kr 1500 per etterfølgende kursdag.
Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift. 
 
Honorarer Sats 1.1.2016 Sats 1.7.2016
Kursleder per kursdag    
Kurs uten prøve 5300   5500 
Kurs med prøve 6300  6500
     
Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.  
     
Originalforelesninger    
45-60 minutter 3100 3200
30-45 minutter 2800 2900
15-30 minutter 2100 2200
Utenlandske forelesere per time 5400 5500
     
Paneldeltakelse/rundebordskonferanser 1200 1300 
     
Gruppeledelse    
For første time med en gruppeleder 1800 1900
Med flere gruppeledere 1100 1200
Påfølgende time med en gruppeleder 1200 1300
Med flere gruppeledere 900 1000

Øydis Rinde Jarandsen
Medisinsk fagavdeling


Legeforeningen har gode fordeler på overnatting på hotell og fly via Norwegian