Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i kursavgifter og kursleder- og honorarsatser f.o.m. 1.7.2017. Nåværende og nye satser følger under:

Kursavgifter Sats 1.1.2017 Sats 1.7.2017
1 dags kurs  2300  2500
2 dagers kurs 3000  3300
3 dagers kurs 4300  4700 
4 dagers kurs 5600 6100
5 dagers kurs 6400  7000 
 
Kurs over 5 dager: Kr 1600 per etterfølgende kursdag.
Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift. 
 
Honorarer Sats 1.1.2017 Sats 1.7.2017
Kursleder per kursdag    
Kurs uten prøve 5500   6000 
Kurs med prøve 6500  7100
     
Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.  
     
Originalforelesninger    
45-60 minutter 3200 3500
30-45 minutter 2900 3200
15-30 minutter 2200 2400
Utenlandske forelesere per time 5500 6000
     
Paneldeltakelse/rundebordskonferanser 1300 1400 
     
Gruppeledelse    
For første time med en gruppeleder 1900 2000
Med flere gruppeledere 1200 1300
Påfølgende time med en gruppeleder 1300 1400
Med flere gruppeledere 1000 1100

Øydis Rinde Jarandsen
Medisinsk fagavdeling


Legeforeningen har gode fordeler på overnatting på hotell og fly via Norwegian