Legeforeningen er en helsepolitisk aktør som legger stor vekt på helsefaglig forskning. Dette dokumentet gir en oversikt over viktige områder som foreningen prioriterer.

Lovgivning og offentlig forskningspolitikk

Helsinkideklarasjonen er den mest sentrale profesjonsnorm for medisinsk forskning i dag – både i Norge og internasjonalt. Ingen som arbeider med forskning og forskningsetikk kan unngå å forholde seg til deklarasjonen.