Sommerstipend

Sommerstipendordningen som ble etablert i 1999, ga studentene anledning til å benytte sine sommerferier på forskningsprosjekter. Dette til en vanlig tariffstyrt sommerjobblønn.

Opprettelsen av forskerlinjen har, på grunn av manglende eksternfinansiering, svekket universitetenes økonomiske muligheter til å opprettholde disse stipendiene, og i den forbindelse har Norsk medisinstudentforening (Nmf) bestemt å dele ut seks sommerstipendier a 50.000 kroner. Vi mener at også studenter som ikke går forskerlinjen bør ha muligheten til å kunne forske, og håper vårt fremstøt vil stimulere fakultetene til å gjenopprette sommerstipendtilbudet for medisinstudenter.

Nmf mener stipendordningen bør være et lavterskeltilbud for de som ønsker å prøve seg på å forske, og vi ser at det ville være nyttig for forskelinjestudenter som har brukt opp sine to stipendkvoter å kunne søke ytterligere midler, slik at de skal slipp å få en bråstopp i forskerprogresjonen.

Samtlige fakulterer i Norge har fått beskjed om vårt ønske om revitalisering av den nyttige og populære sommerstipendordningen. For å få satt dette ut i live, har Den norske legeforening tilbudt å bidra med midler til ett sommerstipend til hvert stipend som dekkes av det enkelte fakultet.

Nmf har vedtatt å fordele sine seks stipendier for sommeren 2011 som følger (etter prosentvis tildeling av støtte):

NTNU: et stipend

UiB: et stipend

UiT: fire stipendier

Informasjon til studenter som ønsker å søke om sommerstipend:

  • Stipendet kan tildeles medisinstudenter som vil gjøre forskningsarbeid i sommermånedene utenfor ordinær undervisning.
  • Midler tildeles i form av lønn i to måneder. Dette f.o.m. 15 juni. Midlene er å anse som ordinær lønn, og er følgelig skattepliktige.
  • Stipendiene deles ut av fakultetene etter søknad fra studentene, slik det ble gjort i den tidligere sommerstipendordningen.
  • Studenter som tildeles sommerstipend har residensplikt, dvs. at studenten må utføre forskningsarbeidet ved et av fakultetets institutter, hvis ikke annet er godkjent av Det medisinske fakultet.
  • Stipendene kan ikke brukes til å gjennomføre en studentoppgave eller hovedoppgave som er obligatorisk i embetsstudiet.

Søknad sendes fra de respektive universitetenes hjemmesider: www.uit.no eller www.ntnu.no

Lokallag