Stipend og priser fra fagmedisinske foreninger

Under følger en oversikt over forskningsstipendier og priser i regi av de fagmedisinske foreningene.

Ida Waal
Medisinsk fagavdeling