Forskning for bedre helse

Legeforeningen er en helsepolitisk aktør som legger stor vekt på helsefaglig forskning. Dette dokumentet gir en oversikt over viktige områder som foreningen prioriterer.

Vedtatt i sentralstyret 18. januar 2017.