MainTeaser

IKT

Velfungerende IT-systemer er en forutsetning for en god og effektiv helsetjeneste. Investeringer i bedre systemer vil komme hele helsetjenesten til gode.


Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journalsystemene utvikles.


Riksrevisjonen kritiserer helsemyndighetenes manglende målstyring for nasjonal IKT-utvikling i sin årlige rapport. Legeforeningen mener kritikken er betimelig og har lenge etterlyst en bedre nasjonal koordinering og finansiering.

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Legeforeningen, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Apotekforeningen har kommet frem til omforente budskap om e-resept.


Legeforeningen etterlyser at det stilles større krav til it-systemer i helsevesenet, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

IT-utvalgets medlemmer og mandat