MainTeaser

Kvalitet

Et av Legeforeningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.

§ 1-2, pkt. 4

Programmet for konferansen "Enkelt og håndterlig 2" er nå klart, og alle interesserte leger kan søke om plass.

I dokumentet har vi samlet teorier og erfaringer knyttet til kvalitetsforbedringsarbeid, og utvalgte kvalitetsforbedringsmetoder. Sammenstillingen er ikke uttømmende, men forsøker å gi en oversikt og eksempler på en måte vi håper skal bidra til «å skape orden i kaoset».

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.