Legeforeningens konferanse "Enkelt og håndterlig 2" 14.-15. november 2016

Programmet for konferansen "Enkelt og håndterlig 2" er nå klart, og alle interesserte leger kan søke om plass.

Se vedlagte invitasjon og program.
Påmelding til teknisk arrangør Proviso innen 30. august 2016.

Det er ingen kursavgift, og reise/opphold og eventuell praksiskompensasjon vil bli dekket. Det vil bli presentasjoner av gjennomførte forbedringsprosjekter, om kvalitetsledelse, samt om metoder og prinsipper for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet.