MainTeaser

Ledelse

Ledelse utøves av mange leger, både de som driver egen virksomhet og er arbeidsgivere, og leger i andre virksomheter, herunder helseforetak, forvaltningsmyndighet eller i organisasjoner.

Legeforeningen tilbyr et modulbasert kurs for ledere i sykehus. Her kan du lese mer om kurset og melde deg på: 

Det er avsatt kr 60 000 i lederstipend for 2017. Det er to stipend à kr 30 000.


Program og påmelding for Legeforeningens workshop i ledelse.


Legeforeningens årlige dialogkonferanse om ledelse i sykehus, og Legeforeningens lederpris.

Leger som driver egen virksomhet og som har ansatt legesekretærer eller annet helsepersonell, vil etter arbeidsmiljøloven være arbeidsgiver.

Legeforeningen har en rekke medlemmer i ulike typer lederstillinger. Foreningen arbeider for å legge til rette for at leger tar på seg lederstillinger på ulike nivåer i helsetjenesten.

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).

DNL-OmstillingsveilederMålet med veilederen er å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid (2008).