MainTeaser

Lønns- og arbeidsvilkår

Rettigheter og plikter som gjelder legers arbeidsforhold.

Rettigheter og plikter for arbeidstaker og arbeidsgiver i arbeidsforholdet.

Hvordan gå frem hvis du har behov for juridisk bistand.

Her finner du Legeforeningens gjeldende avtaler, enten du er ansatt eller næringsdrivende lege.

En støtteside for Legeforeningens tillitsvalgte.

For at du skal motta korrekt informasjon om forhandlinger og andre forhold er det viktig du holder din profil oppdatert med riktig arbeidssted, også bistillinger.

Her finner du generell informasjon om Legeforeningens ulike forhandlingsløp. Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer om pågående forhandlinger gis primært gjennom tillitsvalgts- og medlemsnytt. Medlemmer får tilgang til dette ved å logge inn øverst på siden og velge "Meldinger".