Bank og forsikring

  • Danske bank

  • Akademikerkortet

    Fordelskortet for deg som er medlem av Legeforeningen.

  • Storebrand

    Forsikringstjenester til medlemmene

  • Ansvarsforsikring 2018

    Alle medlemmer har anledning til å tegne Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikring for leger er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Mer om emnene