Drivstoff

Statoil-avtalen for deg som er medlem i Den norske legeforening.

Den norske legeforening og Statoil har en avtale som gir medlemmer fordelaktige priser på bl.a. bensin og diesel hos Statoil.

Det er to alternativer å velge mellom. Statoil Personkort er for privatpersoner, mens Statoil Firmakort er for firmaer som er registrert i Brønnøysund. Grunnen til de forskjellige rabattsatsene er at firmaer oppnår bedre rabatter i markedet enn det privatpersoner oppnår.

Statoil Personkort:
Søknadsskjema for Statoil Personkort finner du her. Ved utfylling av skjemaet er det viktig at du fyller ut LEGE MED i feltet ”Tilknyttes ansatt-/medlemsavtale”, slik at du blir tilknyttet rett avtale og får den rabatten du skal ha.

Statoil Firmakort:
Søknadsskjema for Statoil Firmakort finner du her. Ved utfylling av skjema er det viktig at du fyller ut LEGE FIR i feltet ”Tilknyttes følgende avtale”, slik at du blir tilknyttet rett avtale og får den rette rabatten du skal ha.

Hvis du har spørsmål, kan du sende e-post til kundeservice@statoil.com
Du kan også ringe telefon 22 96 25 00.

Mer om emnene