Juridisk bistand

Hvordan gå frem hvis du har behov for juridisk bistand.

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester. Ordningen er et supplement til hovedordningen som er bistand fra Legeforeningens egne jurister.

Juridisk bistand gis som hovedregel fra Legeforeningens egne jurister og advokater. Medlemmer gis bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av legeyrket. Rent private spørsmål, for eksempel salg av bolig, nabotvister eller bilforsikringer faller utenfor.

Mer om emnene