Skattebetalerforeningen


Privat:
Medlemmer kan kostnadsfritt benytte Skattebetalerforeningen innenfor rettsområdene skatt, avgift og familierett.

Næringsdrivende:
Driver du privat næring, kan du kostnadsfritt benytte Skattebetalerforeningen innenfor områdene skatte- og selskapsrett. Foreningen har også kompetanse om pensjon og trygd.

Omfang:
Avtalen gir inntil en halv times telefonkonsultasjon per år. Ubrukt tid overføres til neste år. Du får også tilgang til elektroniske tjenester, som Skattehåndboken, medlemsblad mm.

_____________________________________________________________________________


Slik bruker du avtalen

(Du må logge deg inn for å se hvordan du bruker avtalen)Mer om emnene