TrinnVis

TrinnVis er et nettbasert kvalitets- og styringssystem utviklet av TrinnVis AS. TrinnVis er utviklet for leger av leger med lang erfaring fra legepraksis og med støtte fra Legeforeningen.

_____________________________________________________________________________


Betingelser

  • 30 % rabatt på TrinnVis-abonnement

Abonnementet gir brukerne adgang til å:

  • Bygge opp sitt kvalitetssystem gjennom interaktivt brukergrensesnitt
 
  • Bruke foreslåtte maler - bidra til at alle vesentlige instrukser og prosedyrer er dokumentert
  • Definere og fordele viktige ansvar og oppgaver internt i organisasjonen på en effektiv måte
 
  • Holde seg oppdatert mht gjeldende lover og regler. Praksisen vil være bedre rustet ved eventuelle innsyn, for eksempel fra Arbeidstilsynet og El-Tilsynet
  • Legge inn tidsfrister i en kalender i systemet og motta påminnelser når det nærmer seg tidsfrister
 
  • Anvende et enkelt avvikssystem som bl.a. muliggjør melding av avvik med mobil "avviksapp". Avvikssystemet instruerer om og hvor avviket må rapporteres
  • Utføre risikoanalyser
   

TrinnVis har en gratis prøvetid på 30 dager. Priser, betingelser og mer informasjon om systemet finner du på trinnvis.no.

Allerede abonnent? Rabatten sikrer at våre medlemmer kan oppgradere uten vesentlig økning i abonnementsprisen. Dette vil skje automatisk fra og med neste fakturaperiode. Alle vil i tiden som kommer få valg om å oppgradere til ny versjon.

______________________________________________________________________________


Slik bruker du avtalen
 

Gå inn på trinnvis.no for å tegne abonnementKlikk på "Prøv TrinnVis gratis" og følg instruksjonene.


____________________________________________________________


Kontaktinformasjon


For spørsmål om betingelser etc.: 
medlem@legeforeningen.no

For spørsmål om TrinnVis: 
Siren Skjold Olsen, siren@trinnvis.no

Mer om emnene