Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

Konsensusrapport 2011 (kr 80).

Et tverrfaglig samarbeid mellom nevrologer og gynekologer og Den norske legeforening.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.