Lokalsykehusenes fremtidige rolle

Rapport om lokalsykehusfunksjonene i fremtiden (2006)

Utfordringen for sykehus er å sørge for at alle pasientgrupper blir ivaretatt - uansett om det er øyeblikkelig hjelp eller planlagt behandling. Å utarbeide behandlingskjeder er etter Legeforeningens syn veien å gå. De må gå fra primærhelsetjenesten til de mest spesialiserte tilbudene. Kvalitet i spesialisthelsetjenestens tilbud må ikke bare vurderes i forhold til hvordan man håndterer det spektakulære og vanskelige. I like stor grad må man legge vekt på kvaliteten ved håndtering av det alminnelige og det sammensatte.

Kr 100 for papirversjonen.

Vedlegg

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.