MainTeaser

Spesialistutdanning

Spesialistutdanning kan påbegynnes etter autorisasjon som lege. Utdanningen må gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk.

Oversikt over emnesider for alle spesialiteter

Informasjon om Legeforeningens arbeid med nye kompetanseområder.

Lenker til nyttig og praktisk informasjon i forbindelse med kurs.

Generelle bestemmelser gjelder spesialistutdanningen i alle spesialiteter. Bestemmelsene som gjelder utdanningsinstitusjonene, er i tillegg utdypet i Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger.

Søknad om spesialistgodkjenning
Helsedirektoratet skal oppdatere Altinnløsning for søknad om spesialistgodkjenning, og i den forbindelse blir søknadsskjemaer som er påbegynt før 4. april 2016 slettet 1. november 2016. Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at det er mulig å ta utskrift i løsningen.

Alle andre påbegynte søknader i Altinn må sendes inn til Helsedirektoratet innen 24. november kl. 15:30 fordi en fullstendig sletting av gamle skjemaer er nødvendig før overgang til et nytt søknadsskjema.

Samme informasjon ligger på Helsedirektoratets nettside.

En samlet oversikt over ulike skjema som brukes i Legeforeningen

Denne siden gjelder navnelister for godkjente spesialister. Dersom du er ute etter statistikk om godkjente spesialister, finner du dette under legestatistikk.

Oversikt over godkjente spesialister, oppdatert med data fra Legeforeningens legeregister per 3. januar 2017 etter synkronisering mot Helsepersonellregisteret, med noe tidsforsinkelse (se nedenfor). Gyldig status for spesialistgodkjenningen for den enkelte lege/spesialist bør alltid sjekkes mot oppslag i Helsepersonellregisteret. Dersom du savner en godkjent spesialist på våre lister (f.eks. deg selv), er det fint hvis du sjekker status for spesialistgodkjenningen der før du kontakter oss.

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for Legeforeningens sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning.