MainTeaser

Spesialistutdanning

Spesialistutdanning kan påbegynnes etter autorisasjon som lege. Utdanningen må gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk.

Oversikt over emnesider for alle spesialiteter

Informasjon om Legeforeningens arbeid med nye kompetanseområder.

Lenker til nyttig og praktisk informasjon i forbindelse med kurs.

Generelle bestemmelser gjelder spesialistutdanningen i alle spesialiteter. Bestemmelsene som gjelder utdanningsinstitusjonene, er i tillegg utdypet i Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger.

En samlet oversikt over ulike skjema som brukes i Legeforeningen

Denne siden gjelder navnelister for godkjente spesialister. Dersom du er ute etter statistikk om godkjente spesialister, finner du dette under legestatistikk.

Oversikt over godkjente spesialister, oppdatert med data fra Legeforeningens legeregister per 9. april 2018 etter synkronisering mot Helsepersonellregisteret, noen ganger med litt forsinkelse (se nedenfor). Gyldig status for spesialistgodkjenningen for den enkelte lege/spesialist bør alltid sjekkes mot oppslag i Helsepersonellregisteret. Dersom du savner en godkjent spesialist på våre lister (f.eks. deg selv), er det fint hvis du sjekker status for spesialistgodkjenningen der før du kontakter oss.

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for Legeforeningens sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning.