Godkjente spesialister

Denne siden gjelder navnelister for godkjente spesialister. Dersom du er ute etter statistikk om godkjente spesialister, finner du dette under legestatistikk.

Oversikt over godkjente spesialister, oppdatert med data fra Legeforeningens legeregister per 16. mai 2018 etter synkronisering mot Helsepersonellregisteret, noen ganger med litt forsinkelse (se nedenfor). Gyldig status for spesialistgodkjenningen for den enkelte lege/spesialist bør alltid sjekkes mot oppslag i Helsepersonellregisteret. Dersom du savner en godkjent spesialist på våre lister (f.eks. deg selv), er det fint hvis du sjekker status for spesialistgodkjenningen der før du kontakter oss.


Legeforeningens register synkroniseres mot Helsepersonellregisteret hver natt, men denne listen er avhengig av manuell oppdatering. Når det gjelder nye leger som har fått autorisasjon i de nærmeste ukene før spesialistgodkjenning, kan disse mangle på listene i noen uker fordi disse må legges inn 'manuelt' i Legeforeningens register. Det kan derfor være flere ulike grunner til at ikke alle vil finnes på listene her umiddelbart etter spesialistgodkjenning. Men i de aller fleste tilfellene vil man stå på listene her innen et par uker etter spesialistgodkjenning, og som oftest raskere enn dette.

Listene omfatter også spesialister som ikke er medlemmer av Legeforeningen.

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om evt feil og mangler på listene!

Dersom du ser etter en privatpraktiserende avtalespesialist, kan vi ikke utlevere dette fra Legeforeningens side, men vi har funnet oversikter over dette (samt psykologer) på nettsidene til Helse Sør-Øst , nettsidene til Helse Vest , nettsidene til Helse Midt-Norge og nettsidene til Helse Nord.

search

Periode

  • År: Måned:

45 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Allmennmedisin

Godkjente spesialister i allmennmedisin

Anestesiologi

Godkjente spesialister i anestesiologi

Arbeidsmedisin

Godkjente spesialister i spesialiteten arbeidsmedisin

Barne- og ungdomspsykiatri

Godkjente spesialister i barne- og ungdomspsykiatri

Barnekirurgi

Godkjente spesialister i barnekirurgi

Barnesykdommer

Godkjente spesialister i barnesykdommer

Blodsykdommer

Godkjente spesialister i blodsykdommer

Bryst- og endokrinkirurgi

Godkjente spesialister i bryst- og endokrinkirurgi

Endokrinologi

Godkjente spesialister i endokrinologi

Fordøyelsessykdommer

Godkjente spesialister i fordøyelsessykdommer

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Godkjente spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Godkjente spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Gastroenterologisk kirurgi

Godkjente spesialister i gastroenterologisk kirurgi

Generell kirurgi

Godkjente spesialister i generell kirurgi

Geriatri

Godkjente spesialister i geriatri

Hjertesykdommer

Godkjente spesialister i hjertesykdommer

Hud- og veneriske sykdommer

Godkjente spesialister i hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Godkjente spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin

Indremedisin

Godkjente spesialister i indremedisin

Infeksjonssykdommer

Godkjente spesialister i infeksjonssykdommer

45 sider. Side 1 av 3

Listene omfatter også spesialister som ikke er medlemmer av Legeforeningen.

Listene skal være i samsvar med spesialistgodkjenningene som er registrert i Helsepersonellregisteret. Siden 1. januar 2015 har vi fulgt samme praksis som i Helsepersonellregisteret, hvor spesialistgodkjenningen anses som utgått når autorisasjonen er utgått ved fylte 80 år, med mindre man fortsatt har autorisasjon eller lisens som lege. Disse er derfor nå tatt bort som utgåtte godkjenninger. Dersom du av en eller annen grunn ikke står på listene, men har gyldig spesialistgodkjenning, ta kontakt med oss så vi kan få deg tilbake igjen på listene! Men sjekk først i Helsepersonellregisteret (klikk lenken) om også spesialistgodkjenningen står som godkjent etter fylte 80 år. Det er ikke nok at bare autorisasjon eller lisens er blitt fornyet, selve spesialistgodkjenningen må også stå registrert i Helsepersonellregisteret som fornyet, for å stå på listen.

Fra og med 1. oktober 2011 har det vært Helsedirektoratet som godkjenner spesialister.

Listene omfatter også spesialister som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Et flertall av ikke-medlemmene befinner seg i utlandet, eller står i vårt register med ukjent adresse (og befinner seg da i de fleste tilfeller sannsynligvis i utlandet).

Spesialistgodkjenningen forutsetter gyldig autorisasjon eller fagområdelisens og omfatter ikke leger som er fylt 80 år (med mindre disse ikke har fått innvilget midlertidig lisens med fortsatt gyldighet for spesialistgodkjenningen). 

Leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon kan unntaksvis forekomme på listene inntil neste oppdatering. Dersom legens HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), evt fødelsdato og etternavn, er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes i Helsepersonellregisteret.

Legeforeningen kan selvsagt ikke ta noe juridisk ansvar for evt. feil og mangler på listene, blant annet av grunner som er anført på denne siden og andre feil som kan oppstå. Men per den dato som står på listene (eller litt tidligere), mener vi at disse listene er svært godt oppdatert, med et lite forbehold om spesialister som er 75 år og eldre, samt et særlig forbehold for allmennmedisin hvor det kan forekomme spesialistgodkjenninger som er utgått (i relasjon til spesialisttakster) pga manglende resertifisering.