Spesialitetskomite anestesiologi

member

Kjersti Bergjord

Leder
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Møre og Romsdal
Telefon: 70 10 50 00

member

Torgeir Folkestad

Medlem
Arbeidssted: Førde sentralsjukehus

member

Øyvind Thomassen

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

member

Alf Kristoffer Ødegaard

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

member

Karen Granheim

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 89 45 91

member

Kine Workinn Isaksen

Varamedlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Lasse Grønningsæter

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Tone Høivik

Varamedlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Telefon: 55 97 50 00

Mer om emnene