Spesialitetskomite geriatri

member

Yngve Müller Seljeseth

Leder
Arbeidssted: Klinikk for medisin - Møre og Romsdal

member

Jasna Ribic

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Astrid Eri-Montsma

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Østfold HF
Telefon: 5E+07

member

Anne-Brita Knapskog

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Geir Gjervold Høybjør

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand

member

Wilhelm Frich

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer

member

Marit Stordal Bakken

Varamedlem
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

member

Henrik Sundt Moen

Varamedlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus
Telefon: 93004776

Mer om emnene