Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser gjelder spesialistutdanningen i alle spesialiteter. Bestemmelsene som gjelder utdanningsinstitusjonene, er i tillegg utdypet i Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger.

De generelle bestemmelsene for spesialistutdanningen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Mer om emnene