Mal for individuell utdanningsplan

 

Individuell utdanningsplan utarbeides og oppdateres i samarbeid med din veileder.

Planen oppdateres vanligvis i forbindelse med halvårlig evaluering.

Skjemaet lastes ned på egen maskin før det tas i bruk.

Enkelte spesialiteter har fagspesifikke maler for individuell utdanningsplan. Slike maler ligger på sidene til den aktuelle spesialiteten.