Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger

Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 - 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 2. - 3. november 2005.

Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger kan lastes ned i word- eller pdf-format fra boksen til høyre på siden.