Mal for program/emneliste for teoretisk undervisning ved godkjente utdanningsinstitusjoner

Program/emneliste for teoretisk undervisning skal vise planlagt og gjennomført teoriundervisning ved godkjente utdanningsinstitusjoner.

Godkjente utdanningsinstitusjoner bør også utarbeide langtidsplaner som sikrer gjennomgang av sentrale tema i faget over en periode på 2 - 3 år.

Last ned mal i Word-format fra rammen til høyre på siden, og bruk denne som utgangspunkt for egne program/emnelister.

Mer om emnene