Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av spesialitetskomiteenes besøk på utdanningsinstitusjoner

Veilederen kan lastes ned i word- eller pdf-format fra vedleggsboksen til høyre på siden.