Nettsider for veiledere

Denne nettsiden inneholder informasjon for veiledere i spesialistutdanningen i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin. Den vedlikeholdes av veilederkoordinatorene.

Veiledningshåndbok i allmennmedisin
Metodebok for veiledere i allmennmedisin

Nyhet fra 01.01.15:

Honoraret for veiledere er hevet til 1.200 kr per time.

E-post til sekretær: veiledningsgrupper@legeforeningen.no

Les også

Mer om emnene