Kurs/arrangementer for tillitsvalgte

Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte. For spørsmål kontakt tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag.

Faktura må minst tilfredstille nevnte formkrav i Bokføringsforskriften § 5-1