Kurs/arrangementer for tillitsvalgte

Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte. For spørsmål kontakt tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.

Kurs Dato
2017  
Fra tillitsvalgt til leder 2017  
1313xx Temakurs forhandlinger Stat (Stockholm) 06.-08.09.2017
131347 Modul I Helse Sør-Øst, Stat, Oslo kommune (Gardermoen) 12.-13.09.2017
131347 Modul I KS (Gardermoen) 12.-14.09.2017
131346 Modul I Helse Nord (Tromsø) 13.-14.09.2017
131352 Modul II (Gardermoen) 08.-10.11.2017
2018
Modul I-kurs for Helse Midt-Norge (Trondheim)
14.- 15. februar 2018
Modul I-kurs for Helse Vest (Bergen?) 15.- 16. februar 2018
Modul II-kurs for alle (utlandet)
13.- 16. februar 2018
Modul II-kurs for alle (Soria Moria?)
14.-16. mars 2018
   
Nettkurs / opplæringsvideoer  
Opplæringsvideoer - Legevakt og annet (SFS 2305) mellom KS og Den norske legeforening

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag.

Faktura må minst tilfredstille nevnte formkrav i Bokføringsforskriften § 5-1