Kurs/arrangementer for tillitsvalgte

Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte. For spørsmål kontakt tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.

Kursnummer Kurs Dato Sted
  2018    
131098 Tillitsvalgtkurs Virke/HUK 15.- 16. januar 2018 Soria Moria
131355 Modul I-kurs for Helse Midt-Norge
14.- 15. februar 2018 Trondheim
131356 Modul I-kurs for Helse Vest
15.- 16. februar 2018
Bergen
131358 Grunnkurs Stat (tillitsvalgte) 26.- 28. februar 2018
København
131362 Temakurs B-delsforhandlinger for FTV, FTV vara og andre i forhandlingsutvalgene i sykehus 12. – 13. april 2018 Gardermoen
131359 Modul II (for alle)
17.-19. april 2018 Soria Moria
131367 Forhandlingskurs Stat 2.- 5. september 2018   Gotland
131370

Tariffkonferanse kommunal sektor

vår/høst 2018  
131371 Tariffkonferanse statlig sektor vår/høst 2018  

131368

 Temakurs for tillitsvalgte i KS

 17.- 18. september 2018

Kringler Gjestegård, Maura

 

131365

 

Modul I Helse Sør Øst, KS, Stat, Oslo kommune

 

27.-28. september

 

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

131357 Modul III 16.-19. oktober utenfor Norge
131364 Modul I Helse Nord 24.-25. oktober 2018 Bodø
131366 Modul II (for alle) 
14.- 16. november Soria Moria
   2017    
 131352  Modul II 08. - 10. november 2017 Park Inn, Gardermoen
  Nettkurs / opplæringsvideoer    
Opplæringsvideoer - Legevakt og annet (SFS 2305) mellom KS og Den norske legeforening