Kurs/arrangementer for tillitsvalgte

Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte. For spørsmål kontakt tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.

Kursnummer Kurs Dato Sted
  2018    
131398 Tillitsvalgtkurs Virke/HUK 15.- 16. januar 2018 Soria Moria
131355 Modul I-kurs for Helse Midt-Norge
14.- 15. februar 2018 Trondheim
131356 Modul I-kurs for Helse Vest
15.- 16. februar 2018
Bergen
131358 Grunnkurs Stat (tillitsvalgte) 26.- 28. februar 2018
København
131359 Modul II (for alle)
17.-19. april 2018 Soria Moria
131357  Modul III  16.-19. oktober utenfor Norge
1313XX Modul II (for alle) 
14.- 16. november Soria Moria
       
   2017    
 131352  Modul II 08. - 10. november 2017 Park Inn, Gardermoen
  Nettkurs / opplæringsvideoer    
Opplæringsvideoer - Legevakt og annet (SFS 2305) mellom KS og Den norske legeforening

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag.

Faktura må minst tilfredstille nevnte formkrav i Bokføringsforskriften § 5-1