MainTeaser 

 

Turnusleger er en viktig ressurs for sykehus og kommuner. Det er derfor viktig at deres boligforhold er tilfredsstillende.

Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. Ta gjerne kontakt med Turnusrådet. Her er deres mandat.

Det blir jevnlig gjennomført evaluering av turnustjenesten med vekt på bredde, helhet, mengde, veiledning og supervisjon.