Evaluering

Det blir jevnlig gjennomført evaluering av turnustjenesten med vekt på bredde, helhet, mengde, veiledning og supervisjon.

Last opp turnusrapporten fra høyre side.

Mer om emnene