Internasjonale organisasjoner

Den norske legeforening er representert i følgende internasjonale organisasjoner