Litteratur - Nyttige lenker

Her finner du anbefalt litteratur om det kollegiale støtte- og rådgivningstilbudet, sammen med aktuelle lenker til hjelpetiltak i inn- og utland. Du som har verv som støttekollega, finner også nyttig informasjon om hvordan møte kolleger som sliter.

Hvordan er legehelsetjenester og kollegial rådgivning organisert i andre land? Her finner du informasjon om støtte- og behandlingstiltak som fins for leger og medisinstudenter i utlandet, og som også kan være aktuelle for deg som jobber eller studerer i Norge.

Hvordan følges legen opp ved rusmiddelmisbruk? Hvordan opplever legen en tilsynssak? Og hvilke tilbud kan Legeforeningen stille opp med? Det er mye å hente i informasjonsmateriell, power point-presentasjoner etc. som støttekollegene blir skolert i på sine årlige samlinger.

Via artikler om legehelse - bl.a. om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter i Norge - er det mye viktig erfaringsutveksling å finne. Det samme gjelder publisering fra forskere og internasjonale legehelsenettverk på tvers av landegrensene.

Her finner du skjemaer for rapportering/oppgjør for støttekollegavirksomheten. Men også informasjonsmateriell som du kan bruke hvis du skal holde foredrag om det landsdekkende kollegiale tilbudet.

Om legehelse i mediene
"Leger er slitne, men sier det ikke til noen" - en radioreportasje om støttekollegaordningen og de øvrige legehelsetjenestetilbudene, NRK P2, Ekko hovedsending, 5.2.2016.

 


Heftet gir en bred presentasjon om Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.