Seniorseminar

Legeforeningens pensjonsforberedende seminar på Soria Moria avholdes vår og høst og retter seg mot leger i alderen 60+ med ledsagere.

Dato for neste Seniorseminar:

  • 17.-19. oktober 2017  
    Målet med seminaret er:
  • Å øke bevisstheten på hvilke spørsmål og endringer du står foran de neste årene
  • Å avklare eventuelle spørsmål om pensjon, jus etc.
  • Å få beregnet din tjenestepensjon i KLP/SPK, individuelt
  • Å gi deg ideer til og kanskje bidra til avklaring av noe du ønsker å gjøre fremover

Reise og opphold betales i sin helhet av Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger. Hver deltaker avkreves en kursavgift på kr 2700. Kursavgift for ledsager er kr 1350.

For informasjon, kontakt Kristin H. Thoresen på e-post eller tlf. 23 10 91 91.