Støttekollegaordningen

I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger.

Støttekollegaordningen

Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. 

Man kan ha inntil tre samtaler med en støttekollega, som får kompensasjon for sin innsats fra Legeforeningen. Støttekollegene, som har erfaring og en viss utdanning i samtale, bevarer full diskresjon om det de blir betrodd.

Støttekollegaen yter ikke legetjenester, dvs. fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, de forskriver ikke medikamenter el.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan man ta kontakt med sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

Det kollegiale støtteapparat kan kontaktes av legen selv, av pårørende, venner, kolleger eller andre. Støttekollegene kan også ta kontakt direkte med kolleger for å undersøke om det foreligger behov for støtte.

Det kollegiale støttetilbudet er landsdekkende, men det er lokalforeningenes styrer som organiserer tjenesten i eget fylke - via sine oppnevnte avdelingsledere (se navn i den fylkesvise listen t.h.).

HUSK: Man står fritt til å kontakte en støttekollega i et annet fylke enn det man selv bor eller jobber i. 

Hvis man ønsker assistanse til å opprette kontakt med kollegastøtteapparatet, kan seksjonssjef Tone Houge Holter i Legeforeningens sekretariat bistå. Hun treffes på e-post: tone.houge.holter@legeforeningen.no, telefon (dir.) 23 10 90 00, mobil 41 61 55 10. 

Angående kontaktinformasjonen i høyre kolonne:

  • Du vil se at støttekollegene kommer opp med betegnelsen "medlem", dvs. vedkommende har verv/er medlem i den lokale støttekollegagruppen som fins i alle 19 fylker. I tillegg vil det være noen som har betegnelsen "leder" (tidligere avdelingsrådgiver). Foruten funksjonen som støttekollega, har disse ansvar for koordinering av det kollegiale helse- og omsorgstilbudet lokalt.
  • Er du selv medlem av Legeforeningen, kan du logge deg inn på toppen av siden her, og da finne ytterligere opplysninger om den enkelte støttekollegaen du har funnet fram til - avhengig av hva vedkommende har gjort tilgjengelig mht. sine profilvisninger.


Heftet gir en bred presentasjon om Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.  

Ofte stilte spørsmål om de landsdekkende, kollegabaserte helse- og støtteordningene for leger og medisinstudenter.